ПВЦ настилка

Новите технологии и възможности на съвременния свят предполагат и богата гама на подовите настилки. Това с пълна сила важи и за ПВЦ настилките, които са различни разновидности и с разнообразно предназначение. Най-общо казваме, че настилките се делят на такива за бизнес и за жилищни нужди. Настилките за бизнес са за обществени сгради, автомонтьорски гаражи, спортни Read more about ПВЦ настилка[…]